Udredning og behandling

Jeg tilbyder primært udredning og behandling af børn og unge i alderen 5-17 år.
 
- Angst
- ADHD
- OCD
- Depression
- Autisme
 

Et udredningsforløb kan se således ud:

  • Førstegangskonsultation
  • En eller flere udredningssamtaler
  • Semistruktureret interview*
  • Observation*
  • Psykologisk undersøgelse/ADOS*
  • Netværksmøde/tilbagemelding
            *efter vurdering
 
Behandlingen kan starte efter udredningen, det kan være psykoedukation (viden om vanskelighederne), terapi og/eller medicin.
 
Psykologisk undersøgelse kan være nødvendig i forhold til udredningen af nogle tilstande, det kan være ADHD og autisme. Her vil der være behov for et samarbejde med PPR eller en psykolog. 
 
Terapi og psykoedukation primært individuelt. Jeg arbejder primært ud fra en kognitiv adfærdsterapeutisk tilgang, da det er min erfaring at det har den bedste effekt og det er den terapeutiske retning, som sundhedsstyrelsen anbefaler. Familieinddragelse er meget vigtig både i udredningen og behandlingen.
 
 
Sundhedstyrrelsen har bestemt at visse patientgrupper og tilstande ikke er egnede til behandling i speciallægepraksis, hvorfor der kan samarbejdes med sygehusene. Dette naturligvis kun efter drøftelse med patienten og familien.

 

Jeg underviser, holder foredrag og laver faglig sparring

  • Foredrag om de enkelte diagnoser, udredning og behandling.

  • Undervisning om børne- og ungdomspsykiatri eller relaterede emner.
  • Faglig sparring og vejledning tilbydes til institutioner, skoler og private i forhold til børn og unge med vanskeligheder.

  • Samarbejde med kommuner både PPR, børn og familie samt handicapafdelingerne.
Børne- og ungdomspsykiater v/speciallæge Morten Ørnstrup | Engstien 1A, st., 6000 Kolding  | Tlf.: Telefon 42 42 37 53